Navigace

Obsah

MODERNIZACE VENKOVSKÉ ŠKOLY

Cílem projektu bylo zlepšit podmínky pro vzdělávání školních dětí. Projekt navázal na již realizované rekonstrukce ve škole, kdy došlo ke kompletní rekonstrukci sociálního zařízení, zateplení stropu budovy a výměně oken a dveří.

V rámci projektu byly provedeny stavební úpravy, které přinesly rozšíření prostorově nevyhovující šatny. Došlo k odstranění omítky napadené plísní v šatně a skladu. Na chodbách a v šatně byly strženy poškozené umakartové obklady stěn. V prostorách výdejny jídel, jídelny a šatny a skladu byly nevyhovující poškozené podlahové krytiny nahrazeny keramickou dlažbou s odpovídající otěruvzdorností. Nově byly provedeny stropy v jídelně a šatně. Byla provedena úprava elektrických a vodovodních rozvodů, oprava zdiva a omítek štukováním po strhání obložení a úpravě elektrického vedení a následně byla provedena výmalba chodeb a rekonstruovaných prostor.

Prostory učeben a družiny byly nově vybaveny výškově nastavitelnými židlemi a lavicemi, včetně nových kateder a učitelských židlí. Novým nábytkem byl kompletně vybaven prostor šaten. Do výdejny byla instalována nová kuchyňská linka s horními skříňkami a další nábytek, včetně nových elektrospotřebičů (myčka, lednice, varná deska, trouba a odsavač par). Další nábytek byl umístěn do prostor jídelny a přilehlé chodby.

Stavební úpravy a modernizace vybavení školy přispěly k zajištění zdravotní nezávadnosti prostředí školy (odstranění plísní, eliminace rizik plynoucích z poškozených podlahových krytin, poskytnutí výškově nastavitelných lavic a židlí žákům), ke zlepšení podmínek pro práci personálu školy (výdejna, učitelský nábytek) a v neposlední řadě též ke zlepšení vzhledu školních prostor a k jejich snadnější údržbě.

Akce byla realizována dodavatelsky - zakázkovou výrobu nábytku provedl Jan Kučera, Nebílovy 49, stavební úpravy byly realizovány Václavem Hrubým, Háje 34, sériový nábytek dodala firma Nábytek Honza s.r.o. a dodávku spotřebičů realizovala firma Internet Mall, a. s.

Celkové náklady akce činily 461 893,- Kč. Na projekt byla přiznána dotace z Programu rozvoje venkova ČR a to v celkové výši 350 019,- Kč.

publicita zde

Stránka

Modernizace ZŠ Řenče 2013

Modernizace ZŠ Řenče 2013

Modernizace ZŠ Řenče 2013

Modernizace ZŠ Řenče 2013

Modernizace ZŠ Řenče 2013

Modernizace ZŠ Řenče 2013

Modernizace ZŠ Řenče 2013

Modernizace ZŠ Řenče 2013

Modernizace ZŠ Řenče 2013

Modernizace ZŠ Řenče 2013

Modernizace ZŠ Řenče 2013

Modernizace ZŠ Řenče 2013

Modernizace ZŠ Řenče 2013

Modernizace ZŠ Řenče 2013

Modernizace ZŠ Řenče 2013

Modernizace ZŠ Řenče 2013

Modernizace ZŠ Řenče 2013

Modernizace ZŠ Řenče 2013

Modernizace ZŠ Řenče 2013

Modernizace ZŠ Řenče 2013

Modernizace ZŠ Řenče 2013

Modernizace ZŠ Řenče 2013

Modernizace ZŠ Řenče 2013

Modernizace ZŠ Řenče 2013


Stránka