Navigace

Obsah

OPRAVA CHODNÍKŮ NAD ŠKOLOU ŘENČE A POD NÁVSÍ LIBÁKOVICE


Obec Řenče přistoupila k opravě chodníků v části obce Libákovice (pod návsí) a v části obce Řenče úsek nad školou a na centrální návsi. V rámci této opravy byla rekonstruována plocha o celkové výměře dlažby 711 m2, provedena výměna všech obrubníků a včásti nad školou též oprava jedenácti kanalizačních vpustí dešťové kanalizace pod chodníkem a vytvoření potřebných sjezdů k nemovitostem.


Zhotovitelem byla firma Roman Notovný, se sídlem Horušany 14, 334 01 Přeštice, která nabídla z dvanácti uchazečů v rámci výběrového řízení nejnižší cenu.

 
Dílo bylo dokončeno a předáno objednateli dne 21. 7. 2014. Celkové náklady akce činily 739 772,12 Kč včetně DPH. Akce byla podpořena částkou 600 000,- Kč z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj. Obec získala možnost požádat o finance z dotačního titulu na základě získání Bílé stuhy v soutěži Vesnice roku 2013.

logo mmr

Stránka

Oprava chodníků
2014

Oprava chodníků
2014

Oprava chodníků
2014

Oprava chodníků
2014

Oprava chodníků
2014

Oprava chodníků
2014

Oprava chodníků
2014

Oprava chodníků
2014

Oprava chodníků
2014

Oprava chodníků
2014

Oprava chodníků
2014

Oprava chodníků
2014

Oprava chodníků
2014

Oprava chodníků
2014

Oprava chodníků
2014

Oprava chodníků
2014

Oprava chodníků
2014

Oprava chodníků
2014

Oprava chodníků
2014

Oprava chodníků
2014

Oprava chodníků
2014

Oprava chodníků
2014

Oprava chodníků
2014

Oprava chodníků
2014


Stránka