Navigace

Obsah

OPRAVA CHODNÍKŮ NAD ŠKOLOU ŘENČE A POD NÁVSÍ LIBÁKOVICE


Obec Řenče přistoupila k opravě chodníků v části obce Libákovice (pod návsí) a v části obce Řenče úsek nad školou a na centrální návsi. V rámci této opravy byla rekonstruována plocha o celkové výměře dlažby 711 m2, provedena výměna všech obrubníků a včásti nad školou též oprava jedenácti kanalizačních vpustí dešťové kanalizace pod chodníkem a vytvoření potřebných sjezdů k nemovitostem.


Zhotovitelem byla firma Roman Notovný, se sídlem Horušany 14, 334 01 Přeštice, která nabídla z dvanácti uchazečů v rámci výběrového řízení nejnižší cenu.

 
Dílo bylo dokončeno a předáno objednateli dne 21. 7. 2014. Celkové náklady akce činily 739 772,12 Kč včetně DPH. Akce byla podpořena částkou 600 000,- Kč z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj. Obec získala možnost požádat o finance z dotačního titulu na základě získání Bílé stuhy v soutěži Vesnice roku 2013.

logo mmr

Stránka

Oprava chodníků
2014

Oprava chodníků
2014

Oprava chodníků - náves Řenče po dokončení 2014

Oprava chodníků - náves Řenče po dokončení 2014


Stránka