Obsah

OPRAVA FASÁDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŘENČE

Obec Řenče přistoupila k opravě fasády s cílem napravit její havarijní stav. Fasáda historické budovy základní školy na mnoha místech opadávala, její stav se rychle zhoršoval, z důvodu vlhkosti docházelo  též k prostupům plísní zdmi budovy. Projekt byl připraven a realizován v rámci školních prázdnin 2013.

V rámci této akce byla provedena úplná rekonstrukce fasády (skopání poškozených omítek, omytí zdiva, zajištění prasklin, realizace nové omítky včetně podhledu a soklu)a budova byla zajištěna proti vodě (odstranění rozlámaných okapových chodníčků, odříznutí a odstranění asfaltového krytu v severní části budovy, obnovení zanesených dešťových vpustí a odvodu vody, odbagrování zeminy podél základu budovy a její nahrazení štěrkem, instalace chybějící nopové fólie, uložení obrubníků a nahrazení okapových chodníčků kačírekm).

Zhotovitelem byla firma Michal Zbiň - zednictví, se sídlem Řenče 55, 334 01 Přeštice, která nabídla v rámci výběrového řízení nejnižší cenu ve vybraném způsobu provedení.

Celkové náklady na opravu činily 518 119,58 Kč včetně DPH.

Dílo bylo dokončeno a předáno objednateli dne 20. 8. 2013.

Akce byla spolufinancována Plzeňským krajem, který poskytl účelovou finanční pomoc  na havarijní stavy z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2013 ve výši 250 000,- Kč.

logo PK

Stránka

Oprava fasády ZŠ Řenče 2013

Oprava fasády ZŠ Řenče 2013

Oprava fasády ZŠ Řenče 2013

Oprava fasády ZŠ Řenče 2013

Oprava fasády ZŠ Řenče 2013

Oprava fasády ZŠ Řenče 2013

Oprava fasády ZŠ Řenče 2013

Oprava fasády ZŠ Řenče 2013

Oprava fasády ZŠ Řenče 2013

Oprava fasády ZŠ Řenče 2013

Oprava fasády ZŠ Řenče 2013

Oprava fasády ZŠ Řenče 2013

Oprava fasády ZŠ Řenče 2013

Oprava fasády ZŠ Řenče 2013

Oprava fasády ZŠ Řenče 2013

Oprava fasády ZŠ Řenče 2013

Oprava fasády ZŠ 
včetně loga 2014

Oprava fasády ZŠ
včetně loga 2014


Stránka