Navigace

Obsah

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE 1b A 5b ŘENČE 2014

Obci Řenče podařilo získat v roce 2013 bezúplatným převodem od Plzeňského kraje pozemek pod místní komunikací 5b ve spodní části Řeneč. Po tomto vypořádání bylo rozhodnuto o potřebě opravy tohoto úseku, který byl historicky součástí hlavní cesty spojující Řenče a Vodokrty. K této komunikaci byl zařazen ještě úsek místní komunikace 1b u pomníku v centrální části Řeneč. Oprava byla zařazena do rozpočtu na rok 2014.

Vítězem výběrového řízení se stala firma Chmelíř, s. r. o., z Plzně. Dílo bylo dokončeno a předáno objednateli dne 15. 8. 2014. Náklady na opravy činily 757 383,29 Kč včetně DPH. Akce byla plně financována z rozpočtu obce. 

 

Stránka

  • 1

Oprava místní komunikace 5b Řenče 2014

Oprava místní komunikace 5b Řenče 2014

Oprava místní komunikace 5b Řenče 2014

Oprava místní komunikace 5b Řenče 2014

Oprava místní komunikace 1b Řenče

Oprava místní komunikace 1b Řenče

Oprava místní komunikace 1b Řenče

Oprava místní komunikace 1b Řenče

Oprava místní komunikace 1b Řenče

Oprava místní komunikace 1b Řenče

Oprava místní komunikace 5b Řenče 2014

Oprava místní komunikace 5b Řenče 2014

Oprava místní komunikace 5b Řenče 2014

Oprava místní komunikace 5b Řenče 2014

Oprava místní komunikace 1b Řenče
- po dokončení 2014

Oprava místní komunikace 1b Řenče
- po dokončení 2014

Oprava místní komunikace 5b Řenče - po dokončení 2014

Oprava místní komunikace 5b Řenče - po dokončení 2014


Stránka

  • 1