Navigace

Obsah

OPRAVA VJEZDU K ZEMĚDĚLSKÉMU AREÁLU

V ŘENČÍCH

V červnu a červenci 2014 proběhla úprava vjezdu k zemědělskému areálu v Řenčích. Ke spolupráci na této opravě nás vyzvala společnost Lukrena, a. s., která ve stejném období prováděla asfaltovatování ploch v zemědělském areálu Řenče.

Vjezd do areálu, který je zároveň přístupem k tvrzi a dnes již neužívané hasičské zbrojnici, je na obecních pozemcích, ovšem v současné době slouží téměř výhradně pro potřeby Lukreny a. s. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že se na úpravě budou finančně podílet obě strany, přičemž Lukrena uhradí náklady za betonové obrubníky, odvodnění a přípravu podloží vjezdu a obec přispěje z vlastních zdrojů až na samotné provedení asfaltování vjezdu.

Pokládku povrchu vjezdu provedla na základě poptávkového řízení firma Strabag, a. s., která nabídla nejnižší cenu - částku 135 756,68 Kč včetně DPH. Lukrena a. s. přispěla obci na pokládku povrchu částkou 30 000,- Kč, neboť požadovala šíři vjezdu 6,5 m (obec souhlasila s úhradou šíře 5 m). Celková výše nákladů obce na tuto akci činila 105 756,68 Kč a prostředky byly čerpány z vlastních rozpočtových zdrojů.

 

Stránka

  • 1

Oprava vjezdu zemědělského areálu Řenče 2014

Oprava vjezdu zemědělského areálu Řenče 2014

Oprava vjezdu zemědělského areálu Řenče 2014

Oprava vjezdu zemědělského areálu Řenče 2014

Oprava vjezdu zemědělského areálu Řenče 2014

Oprava vjezdu zemědělského areálu Řenče 2014

Oprava vjezdu zemědělského areálu Řenče 2014

Oprava vjezdu zemědělského areálu Řenče 2014

Oprava vjezdu zemědělského areálu Řenče 2014

Oprava vjezdu zemědělského areálu Řenče 2014

Oprava vjezdu zemědělského areálu Řenče 2014

Oprava vjezdu zemědělského areálu Řenče 2014

Oprava vjezdu zemědělského areálu Řenče 2014

Oprava vjezdu zemědělského areálu Řenče 2014

Oprava vjezdu zemědělského areálu Řenče 2014

Oprava vjezdu zemědělského areálu Řenče 2014

Oprava vjezdu zemědělského areálu Řenče 2014

Oprava vjezdu zemědělského areálu Řenče 2014

Oprava vjezdu zemědělského areálu Řenče - po dokončení - 2014

Oprava vjezdu zemědělského areálu Řenče - po dokončení - 2014


Stránka

  • 1