Navigace

Obsah

REKONSTRUKCE CHODNÍKU A PLOTU ŠKOLNÍ ZAHRADY

Obec Řenče přistoupila k opravě chodníku přiléhajícího ke školní zahradě o celkové ploše 160 m2 včetně výměny obrubníků, opravy kanalizačních vpustí a vytvoření potřebných sjezdů k ZŠ, MŠ a dvěma dalším nemovitostem.

V rámci rekonstrukce došlo též k opravě stávajícího oplocení v jižní a východní části (oprava plotu a výsprava soklů), k výměně podhrabových desek a pletiva v severní a východní straně.

Realizována byla vchodová branka a vjezdová vrata k MŠ a dále dvoukřídlá vrata v jižní a severní straně oplocení.

Zhotovitelem byla firma Roman Notovný, se sídlem Horušany 14, 334 01 Přeštice, která nabídla v rámci výběrového řízení nejnižší cenu.

Smlouva o dílo byla uzavřena na celkovou částku  225 447,20 Kč včetně DPH.

Dílo bylo dokončeno a předáno objednateli dne 28. 8. 2013.

Akce byla plně financována z vlastních zdrojů.
 

Stránka

Oprava plotu školního areálu 2013

Oprava plotu školního areálu 2013

Oprava chodníku u ZŠ Řenče 2013

Oprava chodníku u ZŠ Řenče 2013

Oprava chodníku u ZŠ Řenče 2013

Oprava chodníku u ZŠ Řenče 2013

Oprava chodníku u ZŠ Řenče 2013

Oprava chodníku u ZŠ Řenče 2013

Oprava chodníku u ZŠ Řenče 2013

Oprava chodníku u ZŠ Řenče 2013

Oprava chodníku u ZŠ Řenče 2013

Oprava chodníku u ZŠ Řenče 2013

Oprava chodníku u ZŠ Řenče 2013

Oprava chodníku u ZŠ Řenče 2013

Oprava chodníku u ZŠ Řenče 2013

Oprava chodníku u ZŠ Řenče 2013

Oprava chodníku u ZŠ Řenče 2013

Oprava chodníku u ZŠ Řenče 2013

Oprava chodníku u ZŠ Řenče 2013

Oprava chodníku u ZŠ Řenče 2013

Oprava plotu školního areálu 2013

Oprava plotu školního areálu 2013

Oprava chodníku u ZŠ Řenče 2013

Oprava chodníku u ZŠ Řenče 2013


Stránka