Navigace

Obsah

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ KZ ŘENČE

V prosinci roku 2013 byla provedena úplná rekonstrukce sociálního zařízení u vinárny v KZ Řenče. V prvních dnech měsíce ledna 2014 byla realizována rekonstrukce sociálního zařízení - část ženy - v přísálí KZ.

Práce byly provedeny dodavatelsky (zednické práce zhotovil Michal Fořt z Dolců 58 a výměnu a instalaci sanitárních rozvodů a keramiky provedla firma Musil a synové z Dolců 61).

Celé dílo bylo dokončeno 17. 1. 2014. Náklady akce činily celkově 125 992,23 Kč včetně DPH. Rekonstrukce byla plně hrazena z rozpočtu Obce Řenče.

Stránka

Původní stav sociálního zařízení vinárna KZ Řenče 2013

Původní stav sociálního zařízení vinárna KZ Řenče 2013

Původní stav sociálního zařízení vinárna KZ Řenče 2013

Původní stav sociálního zařízení vinárna KZ Řenče 2013

Rekonstrukce sociálního zařízení vinárna KZ Řenče 2013

Rekonstrukce sociálního zařízení vinárna KZ Řenče 2013

Rekonstrukce sociálního zařízení vinárna KZ Řenče 2013

Rekonstrukce sociálního zařízení vinárna KZ Řenče 2013

Rekonstrukce sociálního zařízení vinárna KZ Řenče 2013

Rekonstrukce sociálního zařízení vinárna KZ Řenče 2013

Rekonstrukce sociálního zařízení vinárna KZ Řenče 2013

Rekonstrukce sociálního zařízení vinárna KZ Řenče 2013

Rekonstrukce sociálního zařízení vinárna KZ Řenče 2013

Rekonstrukce sociálního zařízení vinárna KZ Řenče 2013

Rekonstrukce sociálního zařízení vinárna KZ Řenče 2014

Rekonstrukce sociálního zařízení vinárna KZ Řenče 2014

Rekonstrukce sociálního zařízení přísálí KZ Řenče 2014

Rekonstrukce sociálního zařízení přísálí KZ Řenče 2014

Rekonstrukce sociálního zařízení přísálí KZ Řenče 2014

Rekonstrukce sociálního zařízení přísálí KZ Řenče 2014

Rekonstrukce sociálního zařízení přísálí KZ Řenče 2014

Rekonstrukce sociálního zařízení přísálí KZ Řenče 2014

Rekonstrukce sociálního zařízení přísálí KZ Řenče 2014

Rekonstrukce sociálního zařízení přísálí KZ Řenče 2014


Stránka