Obsah

ÚPRAVA NÁVSI LIBÁKOVICE 2013

V létě roku 2013 obec zahájila realizaci úprav hlavní návsi v obci Libákovice. Před těmito úpravami Zemědělské družstvo Dolní Lukavice ve spolupráci s obcí zajistilo odstranění budovy a zařízení zemědělské váhy, která byla umístěna v horní části návsi. Následně zaměstnanci obce provedli odstranění poškozených dřevin. Dodavatelsky byly pak realizovány svody vody, doasfaltování, instalace obrubníků, modulace terénu, výsadba nových stromů a keřů, osetí travou, odvodnění a úprava fasády kapličky.

Akce byla realizována dodavateli, kteří nabídli v rámci poptávkového řízení nejnižší cenu:

- odvodnění návsi (odtoková strouha, obrubníky, doasfaltování povrchu komunikace) - firma Novotný, Horušany - za cenu 70 317,94 Kč včetně DPH

- zahradnické a terénní úpravy - firma Novotná, Onšovice - za cenu 76 638,60 Kč včetně DPH

- odvodnění a oprava fasády kapličky - firma Zbiň, Řenče - za cenu 52 197,- Kč včetně DPH

Úpravy byly financovány z rozpočtu Obce Řenče.

Stránka

Úpravy návsi Libákovice 2013

Úpravy návsi Libákovice 2013

Úpravy návsi Libákovice 2013

Úpravy návsi Libákovice 2013

Úpravy návsi Libákovice 2013 - fasáda kaplička

Úpravy návsi Libákovice 2013 - fasáda kaplička

Úpravy návsi Libákovice 2013 - fasáda kaplička

Úpravy návsi Libákovice 2013 - fasáda kaplička

Úpravy návsi Libákovice 2013 - fasáda kaplička

Úpravy návsi Libákovice 2013 - fasáda kaplička

Úpravy návsi Libákovice - stav 2014

Úpravy návsi Libákovice - stav 2014


Stránka