Navigace

Obsah

VÝSTAVBA KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ VODOKRTY

Výstavba kulturního zařízení ve Vodokrtech byla zastupitelstvem obce schválena již v roce 2012. Vzhledem k potřebě rychle řešit rostoucí poptávku občanů o místa v předškolních zařízeních, bylo však nejprve v roce 2012 přistoupeno k výstavbě mateřské školy. Stavba kulturního zařízení ve Vodokrtech, tak byla zahájena až v roce 2014.

Výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku (zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 25 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) bylo realizováno v měsících červnu a červenci 2014.

Podrobnosti k zakázce naleznete na https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00257184

Vítězem výběrového řízení, kterého se účastnilo 11 společností, se stala firma TAZATA spol. s. r. o. ze Stříbra s nejnižší nabídkovou cenou 5 811 267,- Kč včetně DPH. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 12. 8. 2014.

Stavba byla dokončena v červenci 2015. V rámci podlimitní zakázky byla proinvestována částka 6 167 556,35 Kč včetně DPH. K navýšení ceny došlo zejména z důvodu výškových poměrů na pozemcích, které nebyly v rámci projektu dostatečně zohledněny, dále z důvodu doplnění rozvodů a přípojky plynu a systému elektronického zabezpečení objektu a změn materiálového provedení některých částí objektu. Stavba byla plně financována z rozpočtu obce.

Stavbě bylo přiděleno číslo popisné 74.

 

 

Stránka

Výstavba KZ Vodokrty
2015

Výstavba KZ Vodokrty
2015

Výstavba KZ Vodokrty
2015

Výstavba KZ Vodokrty
2015

Výstavba KZ Vodokrty
2015

Výstavba KZ Vodokrty
2015

Výstavba KZ Vodokrty
2015

Výstavba KZ Vodokrty
2015

Výstavba KZ Vodokrty
2015

Výstavba KZ Vodokrty
2015

Výstavba KZ Vodokrty
2015

Výstavba KZ Vodokrty
2015


Stránka