Obsah

STAVEBNÍ ÚPRAVY KZ LIBÁKOVICE 2016

V roce 2016 byla zahájena další etapa prací v KZ Libákovice. Po výměně oken a dveří, rekonstrukci kuchyně, přístavbě přístřešku a realizaci fasády bylo přistoupeno k dalším úpravám interiéru, k modernizaci a doplnění chybějících stavebních objektů.

V přísálí bylo vybudováno potřebné sociální zázemí pro personál. Zhotovitelem byl Michal Fořt z Dolců. Smlouva o dílo byla podepsána dne 3. 2. 2016. Dílo bylo předáno dne 16. 3. 2016. Náklady na dílo činily 62 981,- Kč.

V prostorách výčepu a sociálního zázemí bylo instalováno vytápění. Byla osazena kamna na tuhá paliva s teplovodním výměníkem a otopná tělesa. Zhotovitelem se stal na základě poptávkového řízení Jiří Eisman z Plzně. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 22. 2. 2016. Systém vytápění uvedených prostor představoval náklad 105 349,86 Kč, dalším nákladem byla částka 10 128,- Kč vynaložená na opravy obkladů a dlažeb po montáži topení.

Ve výčepu byla dále instalována Pavlem Jahnem z Plzně vzduchotechnika za celkovou částku 13 649,- Kč.

Vzhledem k ukončení zásobování vodou od firmy Lukrena a. s. ze společného rozvodu byl nákladem ve výši 36 300,- Kč vybudován vrt. Realizátorem vrtu se stal Jaroslav Kopač z Nezvěstic. Osazení studny, její napojení a vodárnu provedl Jiří Eisman z Plzně za částku 80 072,96 Kč včetně DPH.

Dále byly provedeny instalatérské práce v hodnotě 18 844,54 Kč, elektroinstalační práce v hodnotě 9 060,- Kč, malířské práce v hodnotě 19 300,- Kč, projektové práce ke změně stavby v hodnotě 13 644,- Kč, dokumentační práce ke studně v hodnotě 4 000,- Kč a projektové práce k ČOV 3 630,- Kč.

Stránka

  • 1

Stavební úpravy KZ Libákovice 2016

Stavební úpravy KZ Libákovice 2016

Stavební úpravy KZ Libákovice 2016

Stavební úpravy KZ Libákovice 2016

Stavební úpravy KZ Libákovice 2016

Stavební úpravy KZ Libákovice 2016

Stavební úpravy KZ Libákovice 2016

Stavební úpravy KZ Libákovice 2016

Stavební úpravy KZ Libákovice 2016

Stavební úpravy KZ Libákovice 2016

Stavební úpravy KZ Libákovice 2016

Stavební úpravy KZ Libákovice 2016

Stavební úpravy KZ Libákovice 2016

Stavební úpravy KZ Libákovice 2016

Stavební úpravy KZ Libákovice 2016

Stavební úpravy KZ Libákovice 2016

Stavební úpravy KZ Libákovice 2016

Stavební úpravy KZ Libákovice 2016

Stavební úpravy KZ Libákovice 2016

Stavební úpravy KZ Libákovice 2016

Stavební úpravy KZ Libákovice 2016

Stavební úpravy KZ Libákovice 2016


Stránka

  • 1