Navigace

Obsah

OBNOVA ODPOČINKOVÉHO MÍSTA U ROZHLEDNY KOŽICH

Na jaře roku 2017 bylo vzhledem k havarijnímu stavu mobiliáře rozhodnuto o realizaci obnovy tohoto místa tak, aby zde výletníci našli vedle nekryté rozhledny také vhodný prostor k odpočinku. 

V rámci projektu byl upraven nerovný povrch místa tak, aby zde mohlo být umístěno nové dřevěné sezení se stříškou pobitou šindelem a nové dřevěné lavičky. V prostoru byl také umístěn stojan na kola a odpadkový koš se stříškou. Po osazení mobiliáře byla plocha dočištěna a oseta.

Mimo dotační projekt bylo provedeno pracovníky obce odstranění stávajícího sezení, realizace nového pevného kamenného ohniště, obnova nátěru na stávajících informačních tabulích a úprava okolí vč. prořezávky keřů ve vzdálenosti nad 3 m od objektu.

Projekt byl realizován dodavatelsky firmou Ing. Miloslava Novotná, Onšovice, za celkovou cenu 95 571,85 Kč včetně DPH. Akce byla spolufinancována Ministerstvem zemědělství z programu 12966 Údržba a obnova kultur. a venk. prvků - podprogram 129665 - částkou 59 882,-Kč.

 

LOGO mze

Stránka

  • 1

Odpočinkové místo Kožich - původní stav - únor 2017

Odpočinkové místo Kožich - původní stav - únor 2017

Odpočinkové místo Kožich - původní stav - duben 2017

Odpočinkové místo Kožich - původní stav - duben 2017

Odpočinkové místo Kožich - srpen 2017

Odpočinkové místo Kožich - srpen 2017

Odpočinkové místo Kožich - srpen 2017

Odpočinkové místo Kožich - srpen 2017


Stránka

  • 1