Obsah

ODVODNĚNÍ BUDOVY KZ ŘENČE

Vzhledem k pokračujícímu vlhnutí zdiva budovy kulturního zařízení v Řenčích bylo rozhodnuto o nutnosti odvodnění této budovy. Přilehlé asfaltové povrchy byly původně navázany přímo na budovu nad izolací základů a deštová voda z těchto povrchů nebyla odvedena žádným způsobem od budovy, naopak povrchy zejména v severní části byly sespádovány směrem k budově. Dalším problémem byl z části zcela chybějící a zčásti nefunkční systém odvodu vody ze střechy budovy, kdy voda byla svedena přímo pod budovu.

V rámci akce došlo k odříznutí asfaltu od budovy, odkopání a odstranění materiálu, instalaci nopové folie, umístění potrubí a geigerů, zabetonování záchytných obrubníků a zásypu štěrkem. Realizovány byly též zpevněné plochy pod přístřeškem a chodník při kuchyni.  

Akce byla provedena firmou Promo real group s. r. o. z Plzně za částku 213 642,- Kč bez DPH a byla plně financována z rozpočtu obce. Dílo bylo předáno dne 4. 9. 2017.

 

Stránka

  • 1

Odvodnění KZ Řenče 2017

Odvodnění KZ Řenče 2017

Odvodnění KZ Řenče 2017

Odvodnění KZ Řenče 2017

Odvodnění KZ Řenče 2017

Odvodnění KZ Řenče 2017

Odvodnění KZ Řenče 2017

Odvodnění KZ Řenče 2017

Odvodnění KZ Řenče 2017

Odvodnění KZ Řenče 2017

Odvodnění KZ Řenče 2017

Odvodnění KZ Řenče 2017

Odvodnění KZ Řenče 2017

Odvodnění KZ Řenče 2017


Stránka

  • 1