Navigace

Obsah

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSEK - ŘENČE 1. ČÁST

Obec Řenče rozhodla o nutnosti opravy místní komunikace spojující obce Osek a Řenče. Díky vstřícnosti většiny vlastníků pozemků pod místní komunikací se podařilo odkoupit část pozemků do vlastnictví naší obce.  

Obec následně požádala o dotaci Plzeňský kraj pro vlastnicky vypořádaný úsek o délce 545 m v k. ú. Řenče.

V srpnu 2017 obec realizovala výběrové řízení na zhotovitele opravy. Vítězem výběrového řízení se stala společnost AZ VIA s. r .o. z Plzně s nejnižší nabídkovou cenou 1 518 936,01 Kč včetně DPH.

Smlouva o dílo bylo podepsána dne 23. 8. 2017. Dílo bylo dokončeno a předáno dne 29. 9. 2017. Celkové náklady na akci činily 1 512 553, 26 Kč včetně DPH (ke snížení částky došlo z důvodu snížení délky strojního frézování příkopů vzhledem k rozhodnutí zachovat vzrostlou zeleň při zemědělském areálu v Řenčích).

Akce byla spolufinancována Plzeňským krajem z dotačního titulu Program stabilizace a obnovy venkova 2017 částkou 400 000,- Kč.

 

logo PK

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1