Navigace

Obsah

REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ V ŘENČÍCH

Obec Řenče rozhodla o nutnosti rekonstrukce původního kluziště na sportovním areálu v Řenčích s cílem vybudovat pro děti, mládež i jejich rodiče víceúčelové hřiště, kde se mohou společně potkávat při letních sportech, ale i při zimním bruslení. Podpořit sociální i fyzický rozvoj dětí a mládeže jako předpoklad k jejich budoucímu aktivnímu přístupu k životu. Zajistit celoroční kvalitní a bezpečné venkovní hřiště pro hodiny tělesné výchovy základní školy.

V srpnu 2017 obec podala žádost o poskytnutí dotace z programu Podpora rozvoje regionů Ministerstva pro místní rozvoj. Z tohoto programu byla obci poskytnuta dotace ve výši 718 000,- Kč.

Obec realizovala výběrové řízení na zhotovitele opravy. Smlouva o dílo bylo podepsána dne 22. 2. 2018 se zhotovitelem stavby - Swietelstky stavební s. r. o. Dílo bylo dokončeno a předáno dne 30. 6. 2018. Celkové náklady na akci činily 1 429 058,65 Kč včetně DPH.

V rámci projektu byla provedena rekonstrukce stávající asfaltové plochy o rozměrech 1765 m2 položením nového asfaltového krytu vhodného pro in-line bruslení,  mechanické očištění stávající železné konstrukce a její ošetření novým nátěrem, pořízení nových ochranných mantinelů na stávající železnou konstrukci původních mantinelů (původní dřevěné byly již demontovány členy TJ Řenče) a vyznačení ploch jednotlivých hřišť odolným nátěrem.

logo MMR

 

 

 

 

 

Stránka

Rekonstrukce víceúčelové hřiště v Řenčích 2018

Rekonstrukce víceúčelové hřiště v Řenčích 2018

Rekonstrukce víceúčelové hřiště v Řenčích 2018

Rekonstrukce víceúčelové hřiště v Řenčích 2018

Rekonstrukce víceúčelové hřiště v Řenčích 2018

Rekonstrukce víceúčelové hřiště v Řenčích 2018

Rekonstrukce víceúčelové hřiště v Řenčích 2018

Rekonstrukce víceúčelové hřiště v Řenčích 2018

Rekonstrukce víceúčelové hřiště v Řenčích 2018

Rekonstrukce víceúčelové hřiště v Řenčích 2018

Rekonstrukce víceúčelové hřiště v Řenčích 2018

Rekonstrukce víceúčelové hřiště v Řenčích 2018

Rekonstrukce víceúčelové hřiště v Řenčích 2018

Rekonstrukce víceúčelové hřiště v Řenčích 2018

Rekonstrukce víceúčelové hřiště v Řenčích 2018

Rekonstrukce víceúčelové hřiště v Řenčích 2018

Rekonstrukce víceúčelové hřiště v Řenčích 2018

Rekonstrukce víceúčelové hřiště v Řenčích 2018

Rekonstrukce víceúčelové hřiště v Řenčích 2018

Rekonstrukce víceúčelové hřiště v Řenčích 2018

Rekonstrukce víceúčelové hřiště v Řenčích 2018

Rekonstrukce víceúčelové hřiště v Řenčích 2018

Rekonstrukce víceúčelové hřiště v Řenčích 2018

Rekonstrukce víceúčelové hřiště v Řenčích 2018


Stránka