Navigace

Obsah

ÚDRŽBA PAMÁTNÝCH LIP V OSEKU A U ŠKOLY V ŘENČÍCH

V rámci projektu „Údržba památných lip v Oseku a u školy v Řenčích“ bylo v měsíci červenci 2018 provedeno odborné ošetření dvou skupin významných stromů umístěných v zastavěném území obce Řenče, část Osek a Řenče.

Jedná se vzrostlé stromy druh lípa, které tvoří dominanty v obci. Jsou důležitou součástí veřejné zeleně a vzhledem k jejich stáří bylo nutné zvýšit nejen jejich estetickou hodnotu, ale zejména zlepšit jejich provozní bezpečnost – předejít pádu větví a rozlomení korun stromů. Stromy u kaple v Oseku byly prohlášeny památnými v roce 2013.

Ošetření bylo provedeno stromolezeckou technologií práce, a to dodavatelsky odbornou firmou Baobab - péče o zeleň s. r. o. Cena činila 80 586,- Kč včetně DPH. 


Projekt byl spolufinancován Plzeňským krajem z dotačního titulu Ochrana přírody 2018 ve výši 50 000,- Kč.

logo

 

 

 

Stránka

  • 1

Údržba lip na návsi u školy - Řenče 2018

Údržba lip na návsi u školy - Řenče 2018

Údržba lip na návsi u školy - Řenče 2018

Údržba lip na návsi u školy - Řenče 2018

Údržba lip na návsi u školy - Řenče 2018

Údržba lip na návsi u školy - Řenče 2018

Údržba lip na návsi v Oseku - Řenče 2018

Údržba lip na návsi v Oseku - Řenče 2018

Údržba lip na návsi v Oseku - Řenče 2018

Údržba lip na návsi v Oseku - Řenče 2018

Údržba lip na návsi v Oseku - Řenče 2018

Údržba lip na návsi v Oseku - Řenče 2018


Stránka

  • 1