Navigace

Obsah

OPRAVA BUDOVY KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ V LIBÁKOVICÍCH

V rámci akce byla provedena výměna stávající eternitové střešní krytiny za plechovou (plocha střechy 461 m2) na celé budově s výjimkou střechy nad sálem. Při této opravě došlo též k výměně latí a části shnilých krokví krovu. V rámci klempířských prací bylo provedeno oplechování střechy a komínů, budou vyměněny okapy a svody. Na střechu byly umístěny sněhové zábrany. V zadním skladu, ve kterém není strop, byla střecha podbita OSB deskami. Dále bylo provedeno zateplení stropů v přísálí, výčepu a knihovny. Nad místností knihovny bude odstraněn závadný, bezpečnému provozu nevyhovující, komín.

Projekt „Opravy budovy KZ v Libákovicích“ je závěrečnou etapou oprav budovy Kulturního zařízení v Libákovicích.

Akce byla realizována v září 2019. Práce provedl na základě cenové poptávky Stanislav Šešták z Řeneč za částku 572 553,25 Kč včetně DPH.

Projekt byl podpořen částkou 250 000,- Kč z  Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje.

 

logo pk

Stránka

Stav střechy KZ Libákovice jaro 2019

Stav střechy KZ Libákovice jaro 2019

Stav střechy KZ Libákovice jaro 2019

Stav střechy KZ Libákovice jaro 2019

Stav střechy KZ Libákovice jaro 2019

Stav střechy KZ Libákovice jaro 2019

Oprava střechy KZ Libákovice 2019

Oprava střechy KZ Libákovice 2019

Oprava střechy KZ Libákovice 2019

Oprava střechy KZ Libákovice 2019

Oprava střechy KZ Libákovice 2019

Oprava střechy KZ Libákovice 2019

Oprava střechy KZ Libákovice 2019

Oprava střechy KZ Libákovice 2019

Oprava střechy KZ Libákovice 2019

Oprava střechy KZ Libákovice 2019

Oprava střechy KZ Libákovice 2019

Oprava střechy KZ Libákovice 2019

Oprava střechy KZ Libákovice 2019

Oprava střechy KZ Libákovice 2019

Oprava střechy KZ Libákovice 2019

Oprava střechy KZ Libákovice 2019

Oprava střechy KZ Libákovice 2019

Oprava střechy KZ Libákovice 2019


Stránka