Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Vstup na facebook

https://www.facebook.com/obecrence

 

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Datum a čas

Dnes je pátek, 10. 4. 2020, 10:54:53

Navigace

Obsah

Obec Řenče upravuje problematiku odpadů obecně závaznými vyhláškami o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Řenče a o poplatku za komunální odpad. 

V oblasti odpadů jsou smluvními partnery Obce Řenče Západočeské komunální služby a.s. (http://www.mariuspedersen.cz/) a společnost EKO-KOM (http://www.ekokom.cz/)

 
Třídění komunálního odpadu v Obci Řenče
 
1) Komunální odpad se třídí na:

a)    papír, 
b)    sklo, 
c)    plast včetně PET lahví, 
d)    kovy, 
e)    biologické odpady rostlinného původu,
f)    objemný odpad,
g)    nebezpečné složky komunálního odpadu,
h)    směsný odpad.


2) Směsným odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g).

Shromažďování tříděného odpadu v Obci Řenče

 
Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. 

Zvláštní sběrné nádoby na papír a sklo jsou umístěny v jednotlivých částech obce takto:

- část Řenče – u prodejny
- část Háje – u kulturního zařízení
- část Vodokrty – u zastávky ČSAD
- část Osek – na návsi
- část Libákovice – za domem č. p. 3 (veřejné prostranství u rybníka)
- část Knihy – na návsi
- část Plevňov – na návsi

Zvláštní sběrné nádoby na plast jsou umístěny v jednotlivých částech obce takto:
- část Řenče – u prodejny
- část Háje – u kulturního zařízení
- část Vodokrty – u zastávky ČSAD
- část Osek – u bytovek č. p. 12  
- část Libákovice – za domem č. p. 3 (veřejné prostranství u rybníka)

Zvláštní sběrná nádoba na biologický odpad rostlinného původu je umístěna v obci Řenče pod bytovými domy.

Zvláštní sběrná nádoba na kovy je umístěna v obci Řenče u nemovitosti č. p. 58 – kulturní zařízení.

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a)    Papír - barva kontejneru modrá
b)    Sklo čiré – barva kontejneru bílá
c)    Sklo barevné – barva kontejneru zelená
d)    Plasty, PET lahve – barva kontejneru žlutá
e)    Biologický odpad rostlinného původu – barva kontejneru zelená
f)     Kovy – barva kontejneru šedá

 
Plasty, PET lahve a nápojové kartony si každý shromažďuje ve své domácnosti do zvláštních plastových pytlů, které je možné získat na obecním úřadě v Řenčích. Svoz těchto naplněných pytlů zajišťuje obecní úřad Řenče. Informace o termínech svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, místním tisku a na internetových stránkách obce.
 

Třídění odpadů přispívá k ochraně životního prostředí a šetří cenné zdroje surovin. Všechny vytříděné odpady, které občané (a v případě smlouvy s obcí či svozovou společností pak i podnikatelé) vhodí do modrého kontejneru na papír a karton, do žlutého kontejneru na plasty či zeleného kontejneru na sklo jsou odváženy svozovou společností na tzv.“dotřiďovaní linky“, kde se roztřídí na jednotlivé druhy (např.u papíru), slisují do balíků a poté putují do zpracovatelských závodů, které je přetvářejí na suroviny a následně na nové výrobky. Ze starého papíru tak vznikají například noviny či knihy, z plastu např.umělé vlákno ze kterého se šijí záclony či bundy a ze skla vznikají nové láhve na nápoje.
Odpady jsou opravdu využívány, velmi však záleží v jaké kvalitě a čistotě jsou shromažďovány právě do barevných nádob. Když neukázněný občan vhodí např.do modrého kontejneru na papír zbytek nápojového kartónu od mléka, které se v kontejneru vylije na ostatní papír či karton, je tento potenciálně velmi dobře využitelný papír znehodnocený, nedá se dále využít a nezbývá ho než odstranit například tím, že se odveze na skládku odpadů.
Velmi tedy záleží na nás samotných, jak odpady třídíme, tedy zda třídíme odpady správně. V území našeho kraje a celé republiky probíhá komunikační kampaň, která má veřejnost informovat o tom jak odpady správně třídit a přesvědčit ji, aby třídila. Třídění odpadů je prostě správná věc a naše obec ji podporuje a i nadále podporovat bude. 

Informace ke způsobu třídění najdete na: http://www.jaktridit.cz/
 

 

Domácí úklid = černé skládky?


S přicházejícím jarem se provádí velký úklid a bohužel je vidět, kolik černých skládek jsou schopni lidé založit, jen aby  se "to" poklidilo doma a vyvezlo někam ven. Zamysleme se nad těmito " dary do přírody ". Jsou nutné?


Obec zajišťuje bezplatné služby svým občanům, ať je to odvoz papíru, skla, PET lahví a v neposlední řadě svoz nebezpečného odpadu, takže proč znečišťovat přírodu ?!? Nehledě na to, jak úklid těchto skládek zatěžuje rozpočet obce.


Zde je pár fotografií pro zamyšlení:
Skládka v leseSkládka v OsekuSkládka v Oseku
Skládka na Kožichu
Skládka na Kožichu

 

26.11.2010 "Osecké zátiší"

černá skládka v Oseku 11 2010černá skládka v Oseku - 11 2010