Obec Řenče
Obec
Řenče

SDH Libákovice

Sbor dobrovolných hasičů v Libákovicích byl založen v roce 1893 a již od samotného založení pomáhal s hašením požárů nejen v Libákovicích, ale i okolních vesnicích, např.: v roce 1906 hašení požáru v Oseku s 5ti členy, v roce 1907 hašení požáru v Plevňově (stavení p. Hrádka a p. Kydlíčka), v roce 1913 hašení požárů v Letinech s 5ti členy a v Řenčích s 11ti členy, v roce 1928 ve Vodokrtech se 13ti členy. Sbor se každoročně účastnil 1 – 3 cvičení se stříkačkou, okrskových cvičení, župních sjezdů, zemských sjezdů, ale také při různých oslavách. Na cvičení, sjezdy a oslavy byly z Libákovic vypravovány koňské povozy, které byly občany Libákovic poskytovány sboru bezplatně. V roce 1923 se členové sboru zúčastnili přivítání p. prezidenta v Klatovech. Celkem pravidelně byli pak zástupci libákovického sboru přítomni oslav Jana Husa (6. července). V neposlední řadě se sbor organizovaně účastnil pohřbů svých členů. V průběhu roku se pak konaly: výroční valná hromada (případně mimořádná valná hromada), 1 – 3 výborové schůze a schůze členské. Volby členů výboru a členů revizní komise se konaly každé 3 roky. Sbor pořádal každoročně hasičský ples, o jehož přípravy se staral jmenovaný tzv. „zábavní výbor“, který čítal 5 – 10 členů (v pozdějších letech byl výbor nahrazen pozicí kulturního referenta). Dále byla pořádána divadelní představení. Sbor se zúčastňoval také akcí na „zvelebování obce“. V březnu roku 1932 zakoupil sbor dobrovolných hasičů v Libákovicích koňskou požární motorovou 4 kolovou stříkačku.

V roce 1905 čítal sbor 20 členů (14 činných, 6 přispívajících). V roce 1910 měl 30 členů (20 činných, 10 přispívajících). V roce 1950 čítal sbor už členů rovných 50. Činnost sboru byla nejvíce omezena v letech 1914 – 1920.

Po ustanovení mladých požárníků 15. dubna 1976 se družstvo starších žáků zúčastnilo 1. okresní soutěže ve Starém Plzenci 22. května 1976, kde z 15 družstev získalo 10. místo. Věkový průměr týmu činil 10,6 roku.

Družstva se pravidelně zúčastňovala soutěží Plamen, přednášek, besed, brigád (bramborová, sběr železa a papíru), okrskových, okresních i krajských cvičení, různých zájezdů (hrady, zámky, zoo atd.). Dále mladí požárníci získávali odznaky zdatnosti I, II a odznaky odbornosti.

Po letech útlumu činnosti SDH (v letech 1994 – 1997), kdy sbor fungoval velice „úsporně“, avšak neustále odváděl příspěvky na okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (díky tomu sbor nezanikl), přišel rok 1997. V tomto roce došlo ke znovuobnovení činnosti SDH na všech frontách, zejména pak účastí mužských i ženských družstev na soutěžích v požárním sportu. A tak byla činnost sboru v letech 1997 – 2010 založena především na soutěžích v požárním sportu (soutěží se pravidelně zúčastňovala 2 mužská a 1 ženské družstvo současně).

V roce 2003 oslavil libákovický sbor výročí 110 let od svého založení. V roce 2004 uspořádal sbor 1. ročník soutěže v požárním sportu doma v Libákovicích „O pohár starosty SDH“ (v mužské kategorii) a „Memoriál Heleny Hajšmanové“ (v ženské kategorii). Tímto byla založena tradice hasičských klání, která se konají pravidelně každý rok v Libákovicích na louce u hasičské zbrojnice. V roce 2008 oslavil sbor, v rámci 5. ročníku soutěže v požárním sportu v Libákovicích výročí, 115. let od svého založení.

V roce 2006 se družstvo mužů po krásném 2. místě v okresním kole soutěže v požárním sportu zúčastnilo také krajského kola v Domažlicích, kde se umístilo na velmi cenném 4. místě. V roce 2011 přestoupil SDH Libákovice z dolnolukavského okrsku do 12. okrsku letinského (důvodem bylo velmi omezené fungování dolnolukavského okrsku).

V současné době mají členové sboru platná všechna potřebná proškolení. Sbor tak disponuje členy s osvědčením velitele a velitele družstev jednotek PO kategorie 5, s osvědčením strojník, s osvědčením rozhodčí, s osvědčením vedoucího mládeže, dále členy proškolenými ze zdravovědy a členy školenými v souladu s aktuálním programem Výcvikového roku. Obměnou prošla v těchto letech samozřejmě i technika sboru. Po prodeji automobilu GAZ a následném několikaletém dojíždění na soutěže a školení vlastními auty členů sboru, případně půjčeným hasičským vozidlem Avia, bylo v roce 2010 pořízeno OÚ Řenče pro náš sbor vlastní hasičské vozidlo Avia. SDH Libákovice pořídil ke stávající hasičské stříkačce PS12 hasičskou stříkačku pro požární sport PS18 a před dvěma lety druhou hasičskou stříkačku PS12. Kromě těchto disponuje sbor zcela funkčním strojem PS08. Zároveň vlastníme koňskou stříkačku z roku 1932, která prošla renovací. Renovace hasičského vozidla SAXEN, které je parkováno v hasičské zbrojnici, je ještě před námi.

V současnosti čítá sbor dobrovolných hasičů v Libákovicích 65 členů, z toho 57 mužů, 8 žen. Ve vsi se pak jedná již roky o prakticky jediný dobrovolný zájmový spolek, který, kromě Obecního úřadu Řenče, pořádá i většinu kulturně – společenských akcí.

 

Kalendář

Vstup na facebook

https://www.facebook.com/obecrence

 

Aktuální teplota

25.6.2024 07:06

Aktuální teplota:

16.8 °C

Vlhkost:

72.7 %

Rosný bod:

11.9 °C

Sociální služby

Sociální služby Přešticka

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech.

Kalendář