Obec Řenče
Obec
Řenče

Odpady

Obec Řenče upravuje problematiku odpadů obecně závaznými vyhláškami o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Řenče a o poplatku za komunální odpad. 

V oblasti odpadů jsou smluvními partnery Obce Řenče Západočeské komunální služby a.s. (http://www.mariuspedersen.cz/) a společnost EKO-KOM (http://www.ekokom.cz/)

 

Třídění komunálního odpadu v Obci Řenče

Komunální odpad se třídí na:

 • papír, 
 • sklo, 
 • plast včetně PET lahví, 
 • ostatní kovy, 
 • biologické odpady rostlinného původu,
 • objemný odpad,
 • nebezpečné složky komunálního odpadu,
 • směsný odpad
 • jedlé oleje a tuky
 • drobné kovy

Shromažďování tříděného odpadu v Obci Řenče

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. 

Zvláštní sběrné nádoby na papír a sklo jsou umístěny v jednotlivých částech obce takto:

 • část Řenče – u prodejny
 • část Háje – u kulturního zařízení
 • část Vodokrty – u zastávky ČSAD
 • část Osek – na návsi
 • část Libákovice – za domem č. p. 3 (veřejné prostranství u rybníka)
 • část Knihy – na návsi
 • část Plevňov – na návsi

Zvláštní sběrné nádoby na plast jsou umístěny v jednotlivých částech obce takto:

 • část Řenče – u prodejny
 • část Háje – u kulturního zařízení
 • část Vodokrty – u zastávky ČSAD
 • část Osek – u bytovek č. p. 12  
 • část Libákovice – za domem č. p. 3 (veřejné prostranství u rybníka)
 • část Knihy – na návsi
 • část Plevňov – na návsi

Zvláštní sběrné nádoby na biologický odpad rostlinného původu je umístěny takto: 

 • část Řenče – veřejné prostranství nad č. p. 66
 • část Háje – u kulturního zařízení
 • část Vodokrty – na pozemku p. č. 1024 v k. ú. Vodokrty
 • část Osek – u kulturního zařízení
 • část Libákovice – za domem č. p. 3 (veřejné prostranství u rybníka)

Zvláštní sběrné nádoby na drobné kovy jsou umístěny v jednotlivých částech obce takto:

 • část Řenče – u prodejny
 • část Háje – u kulturního zařízení
 • část Vodokrty – u zastávky ČSAD
 • část Osek – u bytovek č. p. 12  
 • část Libákovice – za domem č. p. 3 (veřejné prostranství u rybníka)
 • část Knihy – na návsi
 • část Plevňov – na návsi

Zvláštní sběrná nádoba na ostatní kovy je umístěna v obci Řenče u nemovitosti č. p. 58 – kulturní zařízení.

Zvláštní sběrná nádoba na jedlé tuky a oleje je umístěna v obci Řenče u prodejny COOP.

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 • Papír - barva kontejneru modrá
 • Sklo čiré – barva kontejneru bílá
 • Sklo barevné – barva kontejneru zelená
 • Plasty, PET lahve – barva kontejneru žlutá
 • Biologický odpad rostlinného původu – barva kontejneru zelená
 • Kovy – barva kontejneru šedá
 • Drobné kovy - barva žlutá
 • Jedlé oleje a tuky - barva zelená
Plasty, PET lahve a nápojové kartony si každý shromažďuje ve své domácnosti do zvláštních plastových pytlů, které je možné získat na obecním úřadě v Řenčích. Svoz těchto naplněných pytlů zajišťuje obecní úřad Řenče. Informace o termínech svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, místním tisku a na internetových stránkách obce.
 

Třídění odpadů přispívá k ochraně životního prostředí a šetří cenné zdroje surovin. Všechny vytříděné odpady, které občané (a v případě smlouvy s obcí či svozovou společností pak i podnikatelé) vhodí do modrého kontejneru na papír a karton, do žlutého kontejneru na plasty či zeleného kontejneru na sklo jsou odváženy svozovou společností na tzv.“dotřiďovaní linky“, kde se roztřídí na jednotlivé druhy (např.u papíru), slisují do balíků a poté putují do zpracovatelských závodů, které je přetvářejí na suroviny a následně na nové výrobky. Ze starého papíru tak vznikají například noviny či knihy, z plastu např.umělé vlákno ze kterého se šijí záclony či bundy a ze skla vznikají nové láhve na nápoje.
Odpady jsou opravdu využívány, velmi však záleží v jaké kvalitě a čistotě jsou shromažďovány právě do barevných nádob. Když neukázněný občan vhodí např.do modrého kontejneru na papír zbytek nápojového kartónu od mléka, které se v kontejneru vylije na ostatní papír či karton, je tento potenciálně velmi dobře využitelný papír znehodnocený, nedá se dále využít a nezbývá ho než odstranit například tím, že se odveze na skládku odpadů.
Velmi tedy záleží na nás samotných, jak odpady třídíme, tedy zda třídíme odpady správně. V území našeho kraje a celé republiky probíhá komunikační kampaň, která má veřejnost informovat o tom jak odpady správně třídit a přesvědčit ji, aby třídila. Třídění odpadů je prostě správná věc a naše obec ji podporuje a i nadále podporovat bude. 

Informace ke způsobu třídění najdete na: http://www.jaktridit.cz/

 

Domácí úklid = černé skládky?


S přicházejícím jarem se provádí velký úklid a bohužel je vidět, kolik černých skládek jsou schopni lidé založit, jen aby  se "to" poklidilo doma a vyvezlo někam ven. Zamysleme se nad těmito " dary do přírody ". Jsou nutné?


Obec zajišťuje bezplatné služby svým občanům, ať je to odvoz papíru, skla, PET lahví a v neposlední řadě svoz nebezpečného odpadu, takže proč znečišťovat přírodu ?!? Nehledě na to, jak úklid těchto skládek zatěžuje rozpočet obce.


Zde je pár fotografií pro zamyšlení:

ÚNOR 2022 - LIBÁKOVICE

 Libákovice

OSTATNÍ ČERNÉ SKLÁDKY
Skládka v leseSkládka v Oseku
Skládka na KožichuSkládka v OsekuSkládka na Kožichu

26.11.2010 "Osecké zátiší"

černá skládka v Oseku 11 2010černá skládka v Oseku - 11 2010

Vstup na facebook

https://www.facebook.com/obecrence

 

Aktuální teplota

15.7.2024 09:07

Aktuální teplota:

25.1 °C

Vlhkost:

57.6 %

Rosný bod:

16.1 °C

Sociální služby

Sociální služby Přešticka

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech.